Postępowania podatkowe

Postępowania podatkowe

Postępowanie podatkowe jest postępowaniem spornym prowadzonym przez organy podatkowe w celu ustalenia wysokości zobowiązania podatkowego.
Głównym ryzykiem podatnika związanym z wszczętym w jego sprawie postępowaniem podatkowym jest stwierdzenie nieprawidłowości w rozliczeniu podatkowym i ustalenie przez organ kwoty podatku w wysokości wyższej, niż wskazana przez podatnika.

Postępowanie podatkowe w niektórych przypadkach może być prowadzone na korzyść podatnika. Dotyczy to zwłaszcza spraw o stwierdzenie nadpłaty, czyli przypadków, gdy podatek zapłacono w kwocie wyższej od należnej.

 Szybki kontakt

 Wypełnij formularz kontaktowy. Odezwiemy się.

Co w ofercie

Nasza kancelaria oferuje usługi w zakresie reprezentowania podatników w postępowaniach przed organami podatkowymi oraz sądami administracyjnymi dotyczących przede wszystkim podatków dochodowych, VAT, akcyzowego, od czynności cywilnoprawnych oraz od nieruchomości. Oferujemy w szczególności:

1. Konsultacje i doradztwo związane z prowadzonym postępowaniem.
2. Reprezentowanie w postępowaniach przed organami podatkowymi i sądami administracyjnymi.
3. Sporządzanie pism procesowych (wniosków, odwołań, skarg, skarg kasacyjnych itd.)
4. Pomoc prawną w sprawach egzekucyjnych.
5. Pomoc prawną w sprawach o zawarcie układów ratalnych z organami podatkowymi (pomoc publiczną)
6. Analizę sytuacji podatnika.
7. Składanie wniosków o wydanie interpretacji indywidualnych.