O Nas

O nas

Vinci & Vinci Kancelaria Doradztwa Podatkowego R. Pioterczak i Wspólnicy spółka komandytowa zajmuje się świadczeniem usług doradztwa prawno-podatkowego. Kancelarią kierują doradca podatkowy Radosław Pioterczak oraz radca prawny Monika Małota.

Działamy w ramach grupy VINCI & VINCI, która zajmuje się kompleksową obsługą przedsiębiorców obejmującą doradztwo prawne, podatkowe, księgowość, kadry i płace.

Grupa VINCI & VINCI działa od roku 1998, natomiast kancelaria doradztwa podatkowego została wydzielona jako odrębna spółka w roku 2007.
W swoim dorobku posiadamy szereg publikacji o tematyce prawno-podatkowej, które były zamieszczane m.in. w Przeglądzie Podatkowym, Monitorze Podatkowym, Przeglądzie Orzecznictwa Podatkowego oraz wydawnictwach elektronicznych Wolters Kluwer Polska.

 Szybki kontakt

 Wypełnij formularz kontaktowy. Odezwiemy się.

Wykaz ważniejszych publikacji

R. Pioterczak: Wspieranie nowych inwestycji – zagadnienia ogólne. Kazus 6(11)2019

R. Pioterczak: Ulga meldunkowa i jej ofiary. Czyli o niedocenianych konsekwencjach błędu legislacyjnego, Doradca Podatkowy. Biuletyn KIDP 12/2019

R. Pioterczak: Czy świadczenie organizacji pożytku publicznego stanowi przychód beneficjenta. Czyli o wykładni pro-konstytucyjnej na przykładzie, Przegląd Orzecznictwa Podatkowego nr 3/2019

R. Pioterczak: Projekt nowej Ordynacji Podatkowej – jednoinstancyjne postępowanie podatkowe, szansa czy zagrożenie dla podatników? Przegląd Podatkowy nr 2/2018

R. Pioterczak: Zmiany przepisów ustaw o podatku dochodowym od 1 stycznia 2014 r., Przegląd Podatkowy 1/2014

B. Olędzka, R. Pioterczak: Spłata zobowiązania zabezpieczonego hipoteką przez nabywcę nieruchomości – skutki w podatku dochodowym od osób prawnych, Przegląd Podatkowy nr 9/2013

R. Pioterczak: Czy organ podatkowy w zawiadomieniu o przesłuchaniu świadka ma obowiązek podania personaliów świadka, Przegląd Podatkowy nr 9/2011

R. Pioterczak: Wniosek o stwierdzenie nadpłaty a ryzyko odpowiedzialności karnej, Przegląd Podatkowy nr 6/2012

R. Pioterczak: Rezydencja podatkowa w przepisach ustaw o podatkach dochodowych oraz w umowach o unikaniu podwójnego opodatkowania, Monitor Podatkowy nr 6/2007

R. Pioterczak: Nabycie praw do programu komputerowego od zagranicznego kontrahenta a podatek dochodowy, Monitor Podatkowy nr 12/2005

R. Pioterczak: Opodatkowanie dochodów wspólników spółki komandytowo-akcyjnej, Monitor Podatkowy nr 1/2004

R. Pioterczak: Eksport towarów – wydanie towaru w zagranicznym magazynie kupującego, Monitor Podatkowy nr 8/2003

Artykuły zamieszczone w serwisach elektronicznych wydawnictwa Wolters Kluwer Polska:

R. Pioterczak: Zagraniczna spółka kapitałowa jako wspólnik spółki osobowej, wydanie elektroniczne Lex – Wolters Kluwer Polska

R. Pioterczak: Zagraniczna działalność gospodarcza osób fizycznych, wydanie elektroniczne Lex – Wolters Kluwer Polska

M. Pachucki, R. Pioterczak: Zasady ogólne korzystania z pomocy publicznej z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej w specjalnej strefie ekonomicznej (1), wydanie elektroniczne Lex – Wolters Kluwer Polska

M. Pachucki, R. Pioterczak: Szczegółowe zasady ustalania wielkości zwolnienia podatkowego z tytułu prowadzenia działalności w specjalnej strefie ekonomicznej (2), wydanie elektroniczne Lex – Wolters Kluwer Polska

M. Pachucki, R. Pioterczak: Rozliczanie straty przez przedsiębiorców prowadzących działalność na terenie specjalnej strefy ekonomicznej, wydanie elektroniczne Lex – Wolters Kluwer Polska

M. Pachucki, R. Pioterczak: Tooling – transfer technologii ze spółek strefowych do podmiotów działających w otoczeniu specjalnych stref ekonomicznych, wydanie elektroniczne Lex – Wolters Kluwer Polska

M. Pachucki, R. Pioterczak: Specjalne strefy ekonomiczne – działalność gospodarcza podmiotów strefowych w strefie i poza strefą. Rozszerzenie zakresu prowadzonej działalności i fuzje, wydanie elektroniczne Lex – Wolters Kluwer Polska

R. Pioterczak: Przychody z udziału w podmiotach niebędących osobami prawnymi, wydanie elektroniczne Lex – Wolters Kluwer Polska

R. Pioterczak: Cash pooling w obrocie międzynarodowym, http://www.podatki.abc.com.pl/czytaj/-/artykul/cash-pooling-w-obrocie-miedzynarodowym?refererPlid=5227808