Międzynarodowe prawo podatkowe

Międzynarodowe prawo podatkowe

Międzynarodowe prawo podatkowe to zbiór reguł opisujących podatkowe skutki międzynarodowej aktywności gospodarczej. Skutki takie dotyczą m.in. transakcji przeprowadzanych przez przedsiębiorców z zagranicznymi kontrahentami, zagranicznych inwestycji kapitałowych, jak też pracy na terytorium innego państwa.

Nie będzie przesadą stwierdzenie, że każdy rodzaj międzynarodowej czy zagranicznej aktywności gospodarczej, którego efektem jest otrzymane wynagrodzenie, wywołuje skutki podatkowe.

 Szybki kontakt

 Wypełnij formularz kontaktowy. Odezwiemy się.

Co w ofercie

Nasza kancelaria świadczy usługi w zakresie:

1. Bieżącego doradztwa w zakresie podatkowych skutków transgranicznej działalności podmiotów gospodarczych (np. opodatkowanie licencji, odsetek, dywidend, dochodów z zagranicznych nieruchomości).
2. Doradztwa podatkowego związanego z rozliczeniami zagranicznych dochodów pracowniczych.
3. Doradztwo podatkowe dla podmiotów zagranicznych i cudzoziemców dotyczące prowadzenia firmy na terytorium Polski (m.in. wybór formy prawnej, rejestracja spółki).
4. Analizy prawno-podatkowe zagadnień z zakresu międzynarodowego prawa podatkowego, w tym analizy i pomoc w weryfikacji szczegółowych koncepcji optymalizacyjnych.
5. Reprezentowanie w sprawach spornych z zakresu międzynarodowego prawa podatkowego.