Specjalne strefy ekonomiczne

Specjalne strefy ekonomiczne

Specjalne Strefy Ekonomiczne to jeden z kluczowych instrumentów wsparcia ze strony Państwa dla przedsiębiorców. Główną zachętą dla inwestorów jest możliwość skorzystania ze zwolnienia w podatku dochodowym. Możliwość uzyskania korzyści podatkowych uzależniona jest od spełnienia określonych warunków: uzyskania zezwolenia strefowego, realizacji uzgodnionej inwestycji, zatrudnienia określonej liczby pracowników itd.

 Szybki kontakt

 Wypełnij formularz kontaktowy. Odezwiemy się.

Co w ofercie

Nasza kancelaria oferuje pomoc prawną w zakresie:

1. Uzyskania zezwolenia na prowadzenie działalności na terenie specjalnej strefy ekonomicznej.
2. Doradztwa podatkowego związanego z rozliczeniem ulgi strefowej.
3. Doradztwo w postępowaniach o zmianę zezwolenia strefowego.
4. Reprezentowanie w sporach związanych ze stosowaniem przepisów strefowych.